Dane firmy

GB Aircraft Sp. z o.o.

ul. Ludwika Narbutta 83 C13
02-524 Warszawa

tel. +48 601 359 018

e-mail: info@gbaircraft.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS 0000276276, REGON 140916408, NIP 951-221-59-78
Kapitał zakładowy w wysokości 150.000 złotych, wpłacony w całości
Bank Handlowy w Warszawie:
PLN 54 1030 0019 0109 8530 0012 6512
USD 33 1030 0019 0108 4060 1101 1861

Masz pytania? Napisz