DOSTĘPNI PRODUCENCI

ALSIM
ELITE
FRASCA

SYMULATORY LOTU

Symulator lotu jest urządzeniem, które odtwarza (symuluje) lot statku powietrznego i środowisko w którym lata. Symulator oddaje obraz kabiny statku powietrznego w zakresie obejmującym funkcje sterowania systemów samolotu lub śmigłowca, środowisko pracy członków załogi lotniczej oraz osiągi i charakterystyki lotu danego typu statku powietrznego (model lotu) w różnych warunkach atmosferycznych, takich jak gęstość powietrza, turbulencje, uskoki wiatru, chmury, opady itp. Pierwsze lotnicze urządzenia do stymulacji lotu powstały w latach 30-tych XX wieku, jednak ich rozkwit przypada na lata 80-te ubiegłego wieku, kiedy linie lotnicze zaczęły stosować je masowo do szkolenia pilotów. Zastosowanie symulatorów w szkoleniu pozwala znacząco zmniejszyć koszt szkolenia pilota dzięki możliwości ‘zaliczenia’ godzin spędzonych w symulatorze, zamiast w samolocie czy śmigłowcu, w ramach wymaganych godzin w programie szkolenia praktycznego. Im wyższy poziom szkolenia i licencji tym więcej godzin można spędzić na lotach szkolnych w symulatorze.

KLASYFIKACJA SYMULATORÓW LOTU

FSTD (Flight Simulation Training Device) oznacza szkoleniowe urządzenie symulacji lotu, które:

  1. w przypadku samolotów jest pełnym symulatorem lotu (FFS), urządzeniem do szkolenia lotniczego (FTD), urządzeniem do ćwiczenia procedur lotu i nawigacyjnych (FNPT) lub urządzeniem do podstawowego szkolenia w lotach według wskazań przyrządów (BITD);
  2. w przypadku śmigłowców jest pełnym symulatorem lotu (FFS), urządzeniem do szkolenia lotniczego (FTD) lub urządzeniem do ćwiczenia procedur lotu i nawigacyjnych (FNPT).

FFS (Full Flight Simulator) oznacza pełny symulator lotu – rzeczywistej wielkości replika kabiny załogi konkretnego typu lub marki, modelu i serii, ze wszystkimi urządzeniami i programami komputerowymi koniecznymi do odwzorowania statku powietrznego w operacjach naziemnych i powietrznych, systemem wizualizacji zapewniającym widok z kabiny załogi oraz z układem ruchu pozwalającym odczuwać siły. Jest zgodny z minimalnymi standardami dla kwalifikacji FFS.

FTD (Flight Training Device) oznacza urządzenie do szkolenia lotniczego – rzeczywistej wielkości replika przyrządów, urządzeń, paneli i urządzeń sterowania konkretnego typu statku powietrznego w układzie otwartej lub zamkniętej kabiny, z zainstalowanymi urządzeniami i programami komputerowymi koniecznymi do odwzorowania statku powietrznego w warunkach naziemnych i powietrznych w zakresie ograniczonym przez systemy zainstalowane w urządzeniu. Nie wymaga układu ruchu pozwalającego odczuwać siły ani systemu wizualizacji. Jest zgodne z minimalnymi standardami dla określonego poziomu kwalifikacji FTD.

FNPT (Flight and Navigation Procedures Trainer) oznacza urządzenie do ćwiczenia procedur lotu i nawigacyjnych – oznacza urządzenie szkoleniowe odwzorowujące środowisko kabiny załogi lub kokpitu, z zainstalowanymi urządzeniami i programami komputerowymi koniecznymi do odwzorowania typu lub klasy statku powietrznego w operacjach powietrznych, w takim zakresie, by wydawało się, że systemy funkcjonują jak w statku powietrznym. Jest zgodne z minimalnymi standardami dla określonego poziomu kwalifikacji FNPT.

BITD (Basic Instrument Training Device) – (nie dotyczy śmigłowców) oznacza urządzenie do podstawowego szkolenia w lotach według wskazań przyrządów – naziemne urządzenie szkoleniowe będące stanowiskiem ucznia-pilota imitującym klasę samolotów. Może ono wykorzystywać ekranowe panele przyrządowe oraz sprężynowe urządzenia sterowania lotem, stanowiące podstawę szkoleniową obejmującą przynajmniej proceduralne aspekty lotu według wskazań przyrządów.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY TYM MODELEM?

Napisz lub zadzwoń, z przyjemnością pomożemy przy wyborze konkretnego modelu i wyposażenia dodatkowego. W ramach prowadzonej działalności GB Aircraft zajmuje się wszystkimi czynnościami i formalnościami wymaganymi przy sprowadzeniu i rejestracji śmigłowca na rzecz Klienta. Na życzenie jesteśmy w stanie pomóc w zorganizowaniu finansowania we współpracy z renomowanymi firmami leasingowymi. Zapraszamy!

+48 601 359 018

e-mail: rafal.karski@gbaircraft.pl